Hartelijk welkom op de website van

Op al onze offertes en overeenkosten zijn van toepassing: Voor consumenten de Algemene consumentenvoorwaarden voor het AF-erkende schilders-, behangers-,

en glaszetbedrijf in Nederland, voor overige opdrachtgevers de Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor het AF-erkende schilders-, behangers-, en glaszetbedrijf in Nederland. Beide voorwaarden zijn door STAF gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 41174154.